Parkūrs

Parkūra mērķis ir iespaidīgā veidā panākt vienmērīgu, nepārtrauktu kustību. Šis hobijs attīsta radošo izveicību, ķermeņa kontroli un mijiedarbību ar vidi. Iekārtas piedāvā lietotājam vietu treniņiem, kas atbilst šī sporta veida prasībām, lai drošā vidē būtu iespējams attīstīties un pieslīpēt kustības. Dash Parkour aprīkojums ir radīts sadarbībā ar Somijas Parkūra akadēmiju.

Ja ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mums

Skatiet mūsu produktus