Fixman piedāvā rotaļu laukumu ikdienas uzturēšanu, kas ir ļoti nozīmīga komponente, lai laukumu uzturētu drošu, izskatīgu un paildzinātu tā mūžu. Rotaļu laukumi ir ik dienas jāuztur darba kārtībā, bojājumi un vandālisms jānovērš maksimāli īsā laika posmā. Piedāvājam arī drošības jautājumu konsultācijas un rotaļu laukumu drošības pārbaudes gan projektēšanas fāzē, gan pēcuzstādīšanas un ikgadējās pārbaudes.